Anders Ramsay

OdlingsTV är här

OdlingsTV är hos oss på Villa Talliden för att filma en serie om att ta hand om det du har i trädgården och nära dig. Här Anders Ramsay på terrassen.

Anders Ramsay och OdlingsTV på Villa Talliden